Hintayin ang kopya iyong "INVOICE" na makikita sa CL App para mavalidate if kasama ba ang mga items na hindi naideliver sa inyong billing. Tandaan na ang mga Out of Stock Items natin ay ibinabawas na sa inyong INVOICE Amount. Makikita parin ang mga items sa inyong Invoice ngunit mapapansin na 0.00 ang amount nito.


Kung magkataon na after checking sa iyong invoice ay may amount padin ang missing items ay maaari mo na itong i-file ng ticket gamit ang link na ito CLICK HERE. Makakatanggap ka ng feedback sa iyong email mula sa ating Sarisuki Customer Support within 24-48 hours.