Narito ang 3 Easy Steps kung paano makikita sa iyong Sarisuki App ang iyong Invoice.

STEP 1: Magpunta sa "Store" Tab


STEP 2: Pindutin ang "Pay now" button para makita ang iyong invoice.STEP 3: Makikita na ang kopya ng iyong invoice. Pindutin ang "Pay now" button kung magpapatuloy sa pagbabayad ng iyong invoice.