Paano mag-cash in para sa orders?

Modified on Thu, 02 Feb 2023 at 12:54 PM

Para mag-cash in sa app, pumunta lamang sa Store Tab at i-click ang Wallet sa may gitna ng app para mag-cash In. Maaari nang pumili ng mode of payment para makalagay ng laman sa inyong wallet para magamit ito sa orders ninyo o ng inyong suki.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article