Para saan ang credit limit?

Modified on Thu, 02 Feb 2023 at 12:56 PM

Ang Credit Limit ay order limit na maaari nating gamitin muna para maka-approve ng orders natin kahit wala pang laman ang ating Sarisuki App Wallet. Ginagamit ang credit limit para makapag-order ang mga Kasari at ang ating mga Kasuki. Ito din ang makaka-unlock ng buy now at pay later, base sa limit natin kung magkano ang maaaring i-order bago natin kailangan mag-cash in.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article