Paano magbayad kay Sarisuki?

Modified on Fri, 03 Feb 2023 at 03:20 PM

Kapag tayo ay nag-cash in nang sapat na laman sa ating Sarisuki App Wallet, bayad na ang ating orders.


Para naman sa gumamit ng Credit Limit, maaaring magbayad sa app, pumunta lamang sa Store Tab at i-click ang Pay Utang.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article