Kailan dadating ang order?

Modified on Mon, 17 Jul 2023 at 10:21 AM

Ang delivery ng mga order ay depende sa oras ng cut off na inabutan ng pag-pasok ng order. Para sa mga orders na pumasok at na-approve bago mag 5PM from Monday to Saturday ay mai-deliver ng next day. Ngunit ang orders na lumagpas ng 5PM sa araw ng cut off ay ma-iproceso pa sa next cut off at ma-dedeliver ng susunod pa na delivery day.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article