Mga dapat tandaan sa pagsali bilang Sarisuki Community Leader.

Paano maging Sarisuki Community Leader?
Sumali sa SARISUKI TRAINING tuwing Lunes, Martes, Miyerkules at Sabado ng alas 8 ng gabi para malaman ang kumpletong detalye. Join Zoom Meeting h...
Sun, 6 Mar, 2022 at 1:13 PM
Meron ba akong dapat bayaran sa pagsali sa Sarisuki?
Wala po.
Sun, 6 Mar, 2022 at 1:13 PM
Anu-ano ang mga requirements para maging Sarisuki Community Leader?
Bilang isang Ka-Sari Community Leader kailangan mo ang mga sumusunod: 1. Smartphone Para sa pag-manage ng ating store, mga products, at ng mga orders...
Sun, 6 Mar, 2022 at 1:14 PM
Anu-ano ang Serviceable Area ni Sarisuki?
Ang mga serviceable area ni Sarisuki ay Metro Manila, Bulacan, Cavite, some parts of Laguna and some parts of Rizal.
Sun, 6 Mar, 2022 at 1:14 PM