Delivery

Ano ang gagawin kung kulang ang items na naideliver sa akin?
Hintayin ang kopya iyong "INVOICE" na makikita sa CL App para mavalidate if kasama ba ang mga items na hindi naideliver sa inyong billing. Tandaan...
Mon, 7 Mar, 2022 at 4:55 PM
Paano makikita ang Invoice sa Sarisuki CL App?
Narito ang 3 Easy Steps kung paano makikita sa iyong Sarisuki App ang iyong Invoice. STEP 1: Magpunta sa "Store" Tab STEP 2: Pindutin ang "...
Mon, 7 Mar, 2022 at 5:27 PM