Paano mag-cash para maka-order sa app?

Modified on Wed, 09 Aug 2023 at 10:03 PM

Para mag-cash in sa Sarisuki CL App, puntahan lang ang Store Tab > i-click ang Wallet Tab sa may gitna ng app para maka-cash in. Pumili lang ng mode of payment at magbayad gamit ang app para malagyan ng laman ang inyong order limit para makapag-order kayo o approve ng orders ng inyong suki.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article