Paano magbayad sa Sarisuki?

Modified on Wed, 09 Aug 2023 at 10:03 PM

Kapag tayo ay nag-cash in nang sapat na laman sa ating Sarisuki App Wallet, bayad na ang ating orders.


Para naman sa gumamit ng Credit Limit, maaaring lamang magbayad sa app, pumunta lamang sa Store Tab at i-click ang Pay Utang.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article