Paano mag-order ang aking mga suki?

Modified on Mon, 17 Jul 2023 at 10:20 AM

Para maka-order ang inyong suki, kailangan nila i-click ang inyong Store Link at mag-Add to Cart ng gusto nilang items. Pagkatapos nila itong i-check out, i-approve lang ang order nila at ipapadala na ito sa inyong address for packing at distribution.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article