Paano mag-approve ng order ng aking suki?

Modified on Wed, 31 Jan 2024 at 01:48 PM

After mag-check out ng inyong suki, ang kanilang order ay maaari nang i-approve sa inyong Orders Tab ng CL App. I-click lang ang Approve para pumasok na ito pinakamalapit na cut off para ma-ideliver na sa inyong address sa araw ng delivery. Tandaan na ang orders na-Approved ay hindi na maaaring i-cancel.Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article