Kanino i-dedeliver ang items na ordered?

Modified on Mon, 17 Jul 2023 at 10:21 AM

Lahat ng order ay i-papadala sa address ng Ka-Sari Community Leader. Bilang isang Ka-Sari tayo ang tatanggap nito, mag-sosort, at makikipag-ugnayan sa ating mga suki kung papaano nila nais i-receive ang items nilang na order.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article